Skjema | Økonomi

 

Bilagsark terminal [pdf]  [docx]
Skal føres ved alle transaksjoner der bankterminal blir benyttet. Stift/teip på kvittering fra terminal.

Eksempel

 

Bilagsark refusjon av utgifter [pdf]  [docx]

Benyttes ved refusjon av utgifter. Husk original kvittering festet til arket!

 

Bilagsark innskudd [pdf]  [docx]

Gjelder ved alle kontant-innbetalinger. 

 

 

TANDEM

 

Tandem Registreringsskjema [pdf]
Skjema for registrering av tandempassasjer. Fylles ut av passasjeren, signeres av tandemhoppmester. før hopping finner sted.

 

ADMINISTRASJON AV HOPPING

 

Sjekkliste HFL

Steg for steg manual for hoppfeltleder ved aktivitet i Tromsø FSK.

 

Varsling om hoppaktivitet

Skjema som sendes tårnet før all hoppaktivitet i regi av TFSK. Fylles ut elektronisk. Se [Sjekkliste HFL] over for fremgangs-måte varsling Avinor m.v.

 

 

 

KOMPETANSEBEVIS OG ELEVBEVIS

 

Utstedelses- og fornyelsesskjema [print]
Skjema for fornyelse og utstedelse av elevlisenser.
Signeres av I-2[fornyelse]/I-I[utstedelse] før innsending. Dokumentasjon i form av loggbok skal framlegges ved fornyelse.

 

Legeskjema [print]

For førstegangshoppere/grunnkursdeltakere. Side 3 fylles ut av hopper, resten i samarbeid med lege

 

 

Tromsø Fallskjermklubb
Postboks 706
9257 Tromsø
 

Org.nr.: 982948509
Kto.nr.: 4700 58 05097

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page