top of page

Skjema | Økonomi

 

Bilagsark terminal [pdf]  [docx]
Skal føres ved alle transaksjoner der bankterminal blir benyttet. Stift/teip på kvittering fra terminal.

Eksempel

 

Bilagsark refusjon av utgifter [pdf]  [docx]

Benyttes ved refusjon av utgifter. Husk original kvittering festet til arket!

 

Bilagsark innskudd [pdf]  [docx]

Gjelder ved alle kontant-innbetalinger. 

 

 

TANDEM

 

Tandem Registreringsskjema [pdf]
Skjema for registrering av tandempassasjer. Fylles ut av passasjeren, signeres av tandemhoppmester. før hopping finner sted.

 

ADMINISTRASJON AV HOPPING

 

Skjema for årsregistrering/innregistrering

Skal fylles ut av alle ved første oppmøte for året. Følges opp av framvisning av dokumentasjon til HL/HFL, inkl. utstyr og papirer

Sjekkliste HFL

Steg for steg manual for hoppfeltleder ved aktivitet i Tromsø FSK.

Varsling om hoppaktivitet

Skjema som sendes tårnet før all hoppaktivitet i regi av TFSK. Fylles ut elektronisk. Se [Sjekkliste HFL] over for fremgangs-måte varsling Avinor m.v.

 

 

 

MINIDRETT - BRUKERVEILEDNING

Fagsjefen har utarbeidet en rekke manualer for det som skal skje i MinIdrett, KlubbAdmin m.v. ifm kurs, registering, fornyelser etc. Du finner en oversikt over disse her:
Oversikt brukerveiledninger

 

Legeskjema [print]

For førstegangshoppere/grunnkursdeltakere. Side 3 fylles ut av hopper, resten i samarbeid med lege

 

 

bottom of page