Styremøter og medlemsmøter

 

Referater fra styremøtene legges inn her fortløpende

Styremøtereferatene inneholder ingen hemmeligheter, og deles mer enn gjerne med dere medlemmer. Vær dog restriktive med å dele utenfor klubbens grenser, la styret håndtere dette.

2018

2019

Medlemsmøter

Relevant informasjon og presentasjoner fra medlemsmøter vil bli lagt inn her. 

 

2021

Budsjettforslag 2021

Regnskap 2020

Tromsø Fallskjermklubb
Postboks 706
9257 Tromsø
 

Org.nr.: 982948509
Kto.nr.: 4700 58 05097

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page