top of page

Hoppfelt | Dropzone

Tromsø Fallskjermklubb opererer fra 2023 med faste landingsområder på Grindneset (vest for Tromsø Lufthavn) og i Finnvikdalen (Kvaløya). Sistnevnte benyttes til elevhopping og for uerfarne, førstnevnte krever gode kvalifikasjoner.

Nedenfor finner du en beskrivelse av de to ulike landingsområdene vi benytte
r: Grindneset og Finnvikdalen.

 

Grindneset

 

Hovedfeltet er rett utafor gjerdene på Tromsø Lufthavn Langnes, en kommersiell og særs aktiv flyplass. Landingsområdet er omgitt av sjø, småvokst skog og vei. 
 

GRØNT:                        LANDINGSOMRÅDE
ORANSJE OG RØDT:   FORBUDT OMRÅDE 

All inngflyging skal foregå over vannet, aldri over veien og/eller flyplassen. 
 

 

Finnvikdalen


Vårt andre faste landingsområde er i Finnvikdalen på Kvaløya. Elever utfører alle sine hopp på dette feltet (unntak kan innvilges av HI), som også benyttes til ferske A-hoppere inntil de er funnet kvalifisert til å benytte Grindneset. 

gn1.png

Hoppfeltet sett fra oven. Landing i grønt felt

Atferd

 

Vi opererer innenfor rammene til Avinor, hopper i kontrollert luftrom, og har klubbhuset på flyplassens område. Det er derfor essensielt at vi til en hver tid forholder oss til de retningslinjene som er gitt. Alle førstegangshoppere skal ha DZ-brief av hoppleder eller bemyndiget for aktivitet kan utføres.

Myrlendt terreng, høyde i nord, elv i sør.

10 minutter kjøring fra runway.

Krav for landing på Grindneset fra februar
     EGNE HOPPERE:
     - Minimum A-kompetanse og funnet egnet av HI.
    BESØKENDE HOPPERE MED NORSKE PAPIRER:
    1) Tandemekvipasje etter grundig brief i gjeldende rutiner og 

        lokale bestemmelser
    2) Tandem Video etter grundig brief i gjeldende rutiner og
        lokale bestemmelser
    BESØKENDE HOPPERE MED UTENLANDSKE PAPIRER:
    - Minimum C-kompetanse/tilsvarende og godkjenning av I2
      eller høyere

bottom of page